BLOG

LAMIA ACADEMY TUYỂN SINH THÁNG 10

Đăng lúc 05/10/2018 trong Đào tạo

KHỞI NGHIỆP TRONG NGÀNH LÀM ĐẸP CÙNG LAMIA ACADEMY

HỌC VIỆN NAIL MI LAMIA TUYỂN SINH THÁNG 9

Đăng lúc 27/09/2018 trong Đào tạo

TUYỂN SINH KHÓA HỌC NAIL – MI HÀN QUỐC CHUYÊN NGHIỆP

HỌC VIỆN LAMIA TUYỂN SINH KHÓA HỌC NAIL, MI

Đăng lúc 18/08/2018 trong Đào tạo

HỌC VIỆN LAMIA TUYỂN SINH KHÓA HỌC NAIL, MI

TUYỂN SINH KHÓA HỌC NAIL – MI HÀN QUỐC CHUYÊN NGHIỆP

Đăng lúc 28/06/2018 trong Đào tạo

LAMIA THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC NAIL – MI HÀN QUỐC CHUYÊN NGHIỆP BẮT KỊP XU THẾ – CHỚP LẤY THỜI CƠ – TƯƠNG LAI RỘNG MỞ